Vedlagt følger sammendrag fra beboermøtet 6. desember, samt presentasjonene fra møtet.

Sammendrag

Presentasjon styret

Presentasjon Bonord