Styret i Håpet1 borettslag har vedtatt å ikke tillate trampoliner på borettslagets eiendendom. Dette på bakgrunn av at Produktkontrolloven og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr har som hovedprinsipp at styret i borettsalget har ansvar for lekeutstyr som er satt opp på fellesområder.

Les mer om dette hos "itromso"