Oppdaterte vedtekter vedtatt på generalforsamling 02. juni 2021, presisering for korttidsutleie samt oppdatert beboerhåndbok er nå lagt inn. Oppdatertvedtekter på papir: Ta kontakt med styret. For oppdatert beboerhåndbok med oppdaterte vedlegg kan denne lastes ned her: Vedlegg.