Kartonger utvikler høy varme raskt og kan føre til for høye temperaturer i ildstedet og i skorsteinen. Alle drikkekartonger inneholder i tillegg et plastbelegg som omdannes til beksot. Dette fester seg i skorsteinen og kan over tid føre til pipebrann.

http://www.nrk.no/trondelag/derfor-bor-man-ikke-brenne-melkekartongen-1.12217668