For boligselskaper er det helt spesielle regler man må kjenne til – og følge. Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. En slik internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Styret kan da bli stilt til ansvar dersom HMS-systemet ikke er på plass og etterlevd.

På denne bakgrunn har borettslaget knyttet seg til TBBLs "BEVAR HMS"
Les mer
 om dette her: http://www.tbbl.no/bevar-hms.170560.no.html