Det var ingen innkomne spørsmål til de utsende sakspapirene. Avstemning er dermed neste steg, ref. innkalling. Se vedlegg for å sende inn stemmeseddel elektronisk.