Viktig informasjon
Energimerkeforskriften endres (ekstrn lenke)

NVE endrer etter dialog med ESA energimerkeforskriften. Endringene er gjeldende f.o.m. 1. januar 2012.