Beboerhåndboken er oppdatert, herunder TV og Internett, parkering og et nytt punkt om husdyrhold.