Styret i Håpet 1 har igang et prosjekt i samarbeid med Remiks for å få igangsatt et system for bedre avfallsbehanding. Systemet er bygd opp av kointainer under bakken med bare innkast modulen over. Les mer her.

Med dette vil vi få vekk søppelskurene og dermed mindre kjøring av store biler inn mellom blokkene.
Dette prosjektet håper vi å komme igang med så snart snøen forsvinner.