Lover og regler Lover og regler Minimer
LOVER OG REGLER

Som andelseier og beboer i Håpet I borettslag er det først og fremst tre sett med lover/regler som både du og styret må forholde seg til.
 

Overordnet reguleres driften av borettslaget av:Lov om burettslag (burettslagslova).

Borettslagetset vedtekter, husordensregler og beboerhåndbok finner du under fanen "beboerhåndbok".