Enter Title Minimer

Beboerhåndbok

DATO ENDRINGER UTFØRT SIDEN OPPRETTELSE I 2015
30.06.2017 Gammel versjon av vedtekter slettet, og ny versjon lagt ut
08.11.2017 Lagt til skriv om bruksoverlating for kortere perioder under punkt "Utleie"
21.11.2017 Lagt til mer informasjon om nøkler, nøkkelsystem og universalnøkkel.
26.11.2017 Oppdatert informasjon om røykvarslere.
04.12.2017 Oppdatert informasjon om Canal Digital.
12.05.2018 Lagt inn oppdaterte vedtekter og husordensregler
03.10.2019 Lagt inn oppdaterte husordensregler.
03.10.2019 Oppdatert informasjon om parkering.
09.09.2020 Oppdatert informasjon om husdyr, parkering, TV og Internett
06.02.2021 Oppdatert informasjon om Telenor: TV og Internett
02.03.2021 Oppdatert informasjon om forsikring
17.03.2021 Oppdatert informasjon om avfall og søppelposer

 

AVFALL OG SØPPELPOSER

Tromsø kommune kildesorterer avfallet. I blokkene lagres Avfallsposer for plast, papir og organisk avfall i vaskerom, som blir etterfylt etter behov. Gi beskjed til styret eller vaktmester når det er fritt for poser. 

Borettslaget har tre søppelnedkast. Søppelet som kastes skal være pakket i avfallsposer. Alle boenheter har fått utlevert to brikker som brukes for å låse opp søppelnedkast. Brikkene skal følge leiligheten ved eventuelt videresalg. Tap av brikker kan erstattes mot en kostnad på kroner 100,- For bruk av systemet, se vedlegg 1

Glass og metallemballasje kan kastes i glass- og metallemballasje returpunktet som er plassert utenfor Coop Prix ved høyblokka. Metallavfall skal leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Coop Prix har også et returpunkt for elektrisk avfall, på innsiden av hovedinngangen. 

AVFALLSKORT

Alle boenheter har fått utlevert avfallskort fra Remiks som kan benyttes for kasting av større avfallsmengder, som f.eks. ødelagte møbler, rester etter oppussing etc. Kortet som er delt ut til beboerne skal følge leiligheten ved eventuelt videresalg. Vi anmoder alle om å benytte kortet ved behov, da bruk av containere vil bli begrenset for å redusere kostnadene for borettslaget. Tap av kort kan erstattes mot en kostnad på kroner 100,-

AVLØPSRØR OG SLUK

Det er utført rehabilitering av rør og sluk i alle blokker og rekkehus. Se vedlegg 2 for beskrivelse av drift og vedlikehold av disse.

BRANNINSTRUKS

Branninstruks henger på oppslagstavler i alle oppganger i blokkene. Se vedlegg 3.

BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Alle leiligheter har fått utlevert et brannslukningsapparat (skum) av merke Presto. Brannslukningsapparatene ble utlevert sommeren 2015. Brannslukningsapparatet skal følge leiligheten ved eventuelt videresalg. Det vil bli gjennomført jevnlig inspeksjon av disse av fagpersonell.

BRUKSOVERLATING

For informasjon om bruksoverlating, se punkt om Utleie lenger ned.

DUGNAD

Hver vår forsøker vi å arrangere dugnad slik at beboerne kan være med på å gjøre det fint i nærområdet. Alle oppfordres til å delta, og vi ønsker også å gjøre dette til en sosial arena med grilling av pølser hvor man kan møte naboene sine. Dato for dugnad annonseres i forkant.

E-POST

Styret er tilgjengelig på e-postadressen styret.haapet1@borettslag.net

FORSIKRING

Borettslaget har tegnet bygningsforsikring hos IF Skadeforsikring. Denne dekker bygningene i hele borettslaget. Beboere er selv ansvarlig for å tegne innboforsikring. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål knyttet til bygningsforsikringen. Hvis det oppstår bygningsmessig skade, ta da kontakt med BoNord (innenfor normal åpningstid på hverdager).På andre tidspunkt, ta kontakt med styret. Hvis det oppstår vannlekkasje, er det viktig å begrense skadeomfanget ved å skru av vannstoppekranen i egen leilighet og kontakte Høytrykksvakta AS.

 • Høytrykksvakta AS telefon: 77 67 70 00
 • Bonord telefon: 77 60 32 00

GRILLHYTTA

Alle beboere kan disponere grillhytta til for eksempel bursdager eller andre sosiale tilstelninger. Kontakt styret for å reservere grillhytta etter først-til-mølla-prinsippet. Nøkkel til grillhytta utleveres fra styret. Nøkkel skal leveres tilbake neste dag innen klokken 14. Beboere må rydde og forlate grillhytta i god stand. Sjekk kalender om grillhytta er ledig.

Regler for bruk av grillhytta:
 • Ta med tørr ved eller grillkull
 • Rydd opp etter bruk og fjern søppel og avfall
 • Respekter ro og orden slik at man ikke plager andre beboere og naboer
 • Ta med kubbelys/telys til lyslyktene
 • Vær forsiktig med varme, og forlat ikke grillhytta uten å ha kontroll på varmen

HMS-INFORMASJON 

I borettslaget ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass. Se vedlegg 4.

HUSDYR

Det er tillat med Dyrehold i borettslaget. Dyrehold skal meldes til styret. Se borettslagets vedtekter vedlegg 5.

HUSORDENSREGLER

Borettslaget har husordensregler som gjelder i tillegg til vedtektene i borettslaget. Se vedlegg 6 for husordensregler.

MALING, BEIS, TERRASSEOLJE TIL VERANDA

Borettslaget dekker utgifter til utvendig vedlikehold av verandaer. Ta kontakt med vaktmester for å få utlevert dette. Hvis vaktmester ikke har på lager, ta da kontakt med styret for rekvisisjon for eget innkjøp. Neumann bygg har fargekodene som borettslaget benytter. Restmaling leveres tilbake til vaktmester etter bruk.

MOTORVARMER

Motorvarmerne i borettslaget leies ut til beboere i borettslaget og fordeles etter ansiennitet i borettslaget. Det betales månedlig leie for å dekke strøm- og vedlikeholdsutgifter. Motorvarmerne er låsbare, og nøkkel til motorvarmer deles ut ved signering av leiekontrakt. Nøkkel til motorvarmer skal leveres tilbake til styret hvis beboer flytter eller ikke lenger ønsker å leie motorvarmer.

NETTSIDER

Borettslaget har egne nettsider på www.haapet1.no. Her finner man blant annet et dokumentarkiv og mye praktisk informasjon om borettslaget.

NØKLER

Alle boenheter er i utgangspunktet levert med tre nøkler. For leiligheten fungerer nøklene til utgangsdør, dør til leilighet og dør til kjeller. For rekkehus fungerer nøklene til dør til egen boenhet. Nøklene i borettslaget er serienøkler. Det betyr at man ikke kan få ny nøkler slipt hos låsesmed, men at nøkkel må bestilles. Bestilling av nøkler skjer ved å kontakte styret som tar seg av bestilling. Kostnad for nye nøkler må betales av andelseier. Universalnøkler innehas av vaktmester og styreleder. Disse brukes kun etter avtale med andelseier hvis borettslaget har behov for å oppfylle sin vedlikeholdsplikt etter vedtektenes punkt 5-2 hvis andelseier ikke er hjemme, eller ved nødstilfeller hvis politi, brannvesen eller helsevesen rykker ut.

PARKERING

Se vedlegg 7.

Parkeringsplass med motorvarmer tildeles etter ansiennitet, og leier av parkeringsplass med motorvarmer betaler et månedlig beløp for leie av denne. 

RINGEKLOKKE

Rekkehusene har egne ringeklokker for hver enkelt boenhet. I blokkene er det montert et ringeklokkesystem som ringer til beboeres mobiltelefon, slik at man kan åpne ytterdøren ved hjelp av telefonen. Hvis det er endringer i navn og telefonnummer for disse, ta kontakt med styret.

Den som ringer på slår et tresifret nummer som er tilknyttet ditt navn som velges fra en oppslått liste eller blar på apparatet med eller til ditt navn vises i displayet. Du blir oppringt, kan snakke med vedkommende og låse opp døren med stjernetasten på telefonen. Det er selvsagt også mulig å låse opp døren med nøkkel og vrider.

RØYKVARSLER

Alle boliger fikk i november 2017 installert nye røykvarslere. Det er optiske røykvarslere med utbyttbart 9V batteri av merket Deltronic (PS 1201). Beboere er ansvarlig for vedlikehold (teste at røykvarsleren fungerer, samt bytte batteri). Brannvarsleren lar seg ikke montere i braketten uten at batteri er installert. I blokkene er det i tillegg montert en røykvarsler i kjeller og en i øverste etasje i oppgangene, her sørger styret for at det byttes batteri jevnlig.

Ved oppussing og renovering av bolig, er det viktig at beboerne tenker på at røykvarslerne skal monteres opp hvis de tas ned, og at røykvarslerne plasseres slik at de godt kan høres inn på soverom når dørene er lukket.

STYRET

Styret i Håpet 1 borettslag består av: styreleder, 4 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

Styresammensetningen endres hver generalforsamling og opplysninger om hvilke personer som innehar verv og kontaktopplysninger blir opplyst i referat fra generalforsamling. Opplysningene finnes også på www.haapet1.no

 • Styret nås på telefon: 91 36 60 48
 • E-post styret:.haapet1@borettslag.net.

For brann og nødstilfeller, ta kontakt med nødetatene.

TELEFON

Styret nås på telefon 91 36 60 48.

For brann og nødstilfeller, ta kontakt med nødetatene: 
 • 110: Brannvesenets nødmeldetjeneste
 • 112: Politiets operasjonssentraler
 • 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (livstruende og alvorlige hendelser) 

TV OG INTERNETT 

Alle beboere har abonnement på TV og internett og skal ha fått dekoder, ruter, internettmodem og fjernkontroll utdelt fra Telenor. Disse skal følge leiligheten ved eventuelt videresalg. Grunnpakken fra Telenor er i 2021 oppgradert til Komplett 20

På https://www.telenor.no/privat/tv/ vil dere finne informasjon som er spesielt rettet mot deres behov. Telenor anbefaler alle kunder å opprette en "Mine Sider"-profil for å kunne velge sine valgfrie kanaler i underholdningspakken og få full oversikt over sitt kundeforhold og muligheter. I tillegg finner du aktuell informasjon hos Telenor og du kan følge Telenor på Facebook og Twitter. Ved eventuelle problemer med Kabel TV – Internett eller endringer, kontaktes Telenor kundeservice på: 

Det gjøres oppmerksom på at det er andelseiers/beboers ansvar å registrere seg hos Kundeservice ved overdragelse av bolig (inn- og utflytting).

UTLEIE AV LEILIGHET / REKKEHUS

Utleie i borettslag kalles bruksoverlating. Andelseiere har ikke anledning til å leie ut leiligheten sin uten styrets godkjennelse. Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det er adgang til å leie den ut. Da kan den leies ut for en periode på inntil tre år. Se vedtektenes punkt 4.2 for mer informasjon. Ta kontakt med styret hvis du har spørsmål om utleie eller ønsker å leie ut din bolig. Når det gjelder bruksoverlating for kortere perioder, se vedlegg 8.

UTSTYR SOM SKAL FØLGE BOLIG VED VIDERESALG

Følgende skal forefinnes i leilighet/rekkehus og medfølge boligen ved eventuelt videresalg:

 • Nøkler til boligen (normalt 2 stk)
 • Nøkler til bod
 • 2 stk nøkler til postkasse
 • 2 stk brikker til søppelnedkast
 • 1 stk avfallskort (Remiks)
 • 1 stk moden - merket "Cisco"
 • 1 stk trådløs ruter - merket "Telenor"
 • 1 stk dekoder (med fjernkontroll og bruksanvisning) – merket "Canal Digital"
 • Kabler til dekoder og modem
 • 1 stk brannslukningsapparat

UTSTYR FOR HAGEARBEID

River, gressklipper, trillebårer etc. oppbevares i utebod under veranda i W.C. veien 78 (rødblokka), og kan lånes ved behov. Nøkkel til boden oppbevares av styreleder og vaktmester.

VEDOVN

Ved bruk av vedovn i leiligheter skal det kun fyres med ved. Plast og papp skal kastes i restavfall. Dette er viktig fordi brenning av plast, papp og annet avfall fører til store mengder sot og over tid fører til skade på viftesystem på taket. Det er viktig å sørge for tilstrekkelig til-luft når man fyrer i ovn, spesielt ved bruk av kjøkkenvifte. Vær oppmerksom på at mildværsperioder fører til dårlig trekk og sterk vind kan gi tilbakeslag i skorstein.

VEDLIKEHOLDSANSVAR

Se vedtektenes punkt 5 for beskrivelse av hva som er andelseiers og hva som er borettslagets vedlikeholdsansvar.

VEDTEKTER

Borettslagets vedtekter finnes i vedlegg 5.

VENTILASJON

Blokkene har mekanisk avtrekk fra bad og pipeløp (pipeløp gjelder kun fireroms leiligheter). Disse skal balansere hverandre, noe som medfører at hvis man benytter ventilator på kjøkken, kan dette medføre at det trekker inn røyk fra ovn. Man bør derfor sørge for ekstra lufting hvis man bruker ventilator når man fyrer i ovnen. For spørsmål eller problemer med ventilasjonen, ta kontakt med styret.